CloudiMed - zapraszamy! Krok 1.


Warunki korzystania z usługi darmowy EDM:
  1. Akceptacja regulaminu. Regulamin znajduje się na kolejnej stronie.
  2. Posiadanie nr OID. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: klik
  3. Aktualny certyfikat ZUS. Więcej informacji pod linkiem: klik

Proszę wybrać organ rejestrowy:

Proszę podać nr księgi RPWDL: